07

ANLÄGGNING AV STÖDMUR

Förberedelse, placering samt anläggning av stödmur med L-stöd.
ca.2 dgr arbete inkl. L-stöd - ca.33 000 kr

06
09
10
logga1

POSTADRESS: Box 104, 619 23 Trosa TEL: 0708-66 44 72
E-POST: info@thorell.se - HEMSIDA: www.thorell.se

@Copyright. Alla rättigheter reserverade